Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 525/2019 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 356/2020 Απόφαση Δημοτικού συμβούλιου περί Έγκρισης δράσεων διαφημιστικής προβολής Δήμου Δράμας για το έτος 2020

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print