Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 527/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος υπηρεσιών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print