Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Tροποποίηση της αρ.1045/2015 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016
image_print