Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 103/2018 ΑΔΣ που αφορά στη «Συγκρότηση Επιτροπής Τμηματικής Παραλαβής Εργασιών στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2018» και ακύρωση της με αριθμ. 33/2018 ΑΔΣ»

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print