Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 187/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης μεταφοράς ποσού για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από το Δήμο Δράμας στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 2-3-2020

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print