Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 32/2018 ΑΔΣ που αφορά στη «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή του στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2018 όπως τροποποιήθηκε με την 57/2018 ΑΔΣ.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print