Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 169/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια της Σύμβασης

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print