Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 361/2018 ΑΔΣ του Δήμου Δράμας με θέμα «Παραχώρηση χρήσης κάρπωσης του Γ΄ Παιδικού Σταθμού, του Ε΄ Παιδικού Σταθμού και του ΣΤ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας, στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print