Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 319/2011 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Δήμου Δράμας, για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης αυτής»

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011
image_print