Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.195/2020 ΑΔΣ περί επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς συλλόγους οικ. έτους 2020

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print