Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 200/1996 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και μετονομασία της οδού «Σερίφου» σε οδό «Σίφνου»

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
image_print