Γραφείο Δημάρχου

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5625/71/02-02-2011 απόφασης Δημάρχου και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου ΟΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print