Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αρ. 38/2014 μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ» στα πλαίσια σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print