Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αριθμό 306/2013 ΑΔΣ με θέμα «Συμπλήρωση – Τροποποίηση της 305/2011 ΑΔΣ που αφορά στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, « Κέντρο πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών «¨ΔΡΑΣΗ¨»

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print