Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, του έργου «Συν-τήρηση – Προστασία (Κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνίων» συνολικού προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ (συμπερι-λαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print