Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019
image_print