Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018
image_print