Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της σύνθεσης της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print