Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση του άρθρου 4 της 24640/21-09-2020 σύμβασης της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑ-ΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
image_print