Τροποποίηση του προϋπολογισμού δαπανών Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έτους 2018