Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Β΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡ. ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ “

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
image_print