Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Ξηροποτάμου. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 65.000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 6.500,00€

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print