Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

“Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)”. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 – 2022 – 2023. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 1.000,00 € για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 500.000,00€ & για το έτος 2023 υπ

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print