Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Α.Α.Υ. ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print