1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ