ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Δράμας