Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βιώσιμη μικριοκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Δράμας με κωδικό ΟΠΣ 5163963. Βιώσιμη μικριοκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Δράμας με κωδικό ΟΠΣ 5163963.Πολυετής υποχρέωση ποσού 4.000,00€ στο έτος

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print