Δελτίο Τύπου – 2ωρο σεμινάριο από το Κέντρο Νεότητας «Γεώργιος Παρασίδης» του Δήμου Δράμας 18-07-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου