1

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου 13-02-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου