Δελτίο Τύπου – Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στο αριστερό τμήμα της οδού Ίωνος Δραγούμη 08-04-2013 στην κεντρική πλατεία της Δράμας 01-04-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου