Δελτίο Τύπου – Δωρεάν σπιρομετρικός έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας στις 06-12-2012 στον Καλό Αγρό του Δήμου Δράμας 05-12-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου