Δελτίο Τύπου – Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας ο προϋπολογισμός του 2013 ύψους 44 εκ. ευρώ 31-12-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου