1

Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τον πίνακα των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβλήθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στον κύκλο υποβολής Μαρτίου 2013 03-04-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου