Δελτίο Τύπου – Καλύπτονται πλήρως οι διδακτικές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου με την αποδοχή της πρότασης του Δήμου Δράμας από την κυβέρνηση 07-01-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου