Δελτίο τύπου – Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας 01-08-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου