Δελτίο Τύπου – Ο Δήμος Δράμας διευρύνει το δίκτυο των απαιτούμενων υποδομών με στόχο την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου μέσα στην πόλη 15-05-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου