Δελτίο Τύπου – Παρουσιάστηκε το εθελοντικό πρόγραμμα του Δήμου Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ «Ποδήλατο και Κίνηση» 01-03-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου