Δελτίο Τύπου Πίνακα Ανάρτησης Θεμάτων Που Συζητήθηκαν Στην Συνεδρίαση 21/02-09-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου