Δελτίο Τύπου Πίνακα των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 10η/30-03-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου