Δελτίο Τύπου Πίνακα των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 13η/26-03-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου