1

Δελτίο Τύπου Πίνακα των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 4η/08-04-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου