Δελτίο Τύπου-Πίνακας ανάρτησης θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 02/10-02-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου