Δελτίο τύπου – Πίνακας Θεμάτων της 39ης/22-11-2012 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου