Δελτίο Τύπου-Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση 11/9-5-11 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου