Δελτίο Τύπου – «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852.10)

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου