Δελτίο Τύπου – Συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας της Γερμανίας Hans – Joachim Fuchtel με τον Δήμαρχο Δράμας 30-05-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου