Δελτίο Τύπου – Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997 (κλάση 2018) 22-02-2012

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου