Δελτίο Τύπου – ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31 22-12-11 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου