Δελτίο Τύπου – ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 28-03-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου