Δελτίο Τύπου – Θεμελιώθηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο μας 09-10-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου